عنوان می گردد افتخار همکاری با نمایندگی Pdainternational  در ایران را داریم.

 

 

Pda با ارایه خدمات در زمینه منابع انسانی در کلیه بخش ها شامل استعدادیابی، جانشین پروری، مسیرشغلی و …فعالیت می نمایید. در طول فعالیت خود مجری بیش از 60 پروژه کلان کشوری بوده است و هم اکنون نیز به عنوان رئیس کمیته استعدادیابی و ارتقا انجمن صنفی مدیریت منابع انسانی در حال ارایه خدمات به افراد، شرکتها و موسسات مختلف در سطح کشور می باشد.